Home / Nhà Plus / Phong Thủy

Phong Thủy

Tổng hợp, chia sẻ kiến thức về phong thủy trong nhà ở, đất đai, phong thủy theo tuổi hướng làm nhà… và cách ứng dụng vào thực tế

Đông Tứ Mệnh, Tây Tứ Mệnh và cách xem

Đông tứ mệnh và tây tứ mệnh

Phong thủy bát trạch chia con người thành hai nhóm: Đông tứ mệnh và Tây tứ mệnh, tương ứng với mỗi nhóm mệnh là phương vị kiểu nhà Đông tứ trạch và Tây tứ trạch, cách xác định cũng khá đơn giản dựa trên năm sinh âm lịch và giới tính gia chủ

Read More »