Home / Nhà Plus / Đông Tứ Mệnh, Tây Tứ Mệnh và cách xem

Đông Tứ Mệnh, Tây Tứ Mệnh và cách xem

Phong thủy bát trạch chia con người thành hai nhóm: Đông tứ mệnh và Tây tứ mệnh, tương ứng với mỗi nhóm mệnh là phương vị kiểu nhà Đông tứ trạch và Tây tứ trạch, cách xác định cũng khá đơn giản dựa trên năm sinh âm lịch và giới tính gia chủĐông tứ mệnh và tây tứ mệnh

Đông tứ mệnh và tây tứ mệnh

Đông tứ mệnh bao gồm 4 cung: Khảm, Chấn, Tốn, Ly. Tương ứng với kiểu nhà đông tứ trạch gồm các hướng: Đông, Bắc, Nam và Đông Nam

Tây tứ mệnh bao gồm 4 cung: Càn, Cấn, Khôn, Đoài. Tương ứng với kiểu nhà tây tứ trạch gồm các hướng: Tây, Tây Bắc, Tây Nam và Đông Bắc

Đông tứ mệnh và tây tứ mệnh

Cách tính mệnh trạch

Dựa vào năm sinh và giới tính mỗi người, sẽ tính ra được 2 nhóm số tương ứng với hai nhóm Đông tứ mệnh và Tây tứ mệnh như sau:

  • Đông Tứ Mệnh: 1,3,4,9
  • Tây Tứ Mệnh: 2,5,6,7,8

Cách tính nhóm số:

Bước 1: Xác định năm sinh âm lịch.
Ví dụ: Người sinh ngày 5-2-1945 vẫn thuộc năm Giáp Thân nên sẽ lấy năm âm lịch là 1944 

Bước 2: Lấy 2 số cuối của năm sinh âm lịch, cộng lại đến khi còn một chữ số
Ví dụ: Người sinh năm 1988, lấy 8+8 = 16, tiếp tục lấy 1+6 = 7

Bước 3: 

  • Giới tính nam: Lấy 10 trừ đi số vừa tìm được.
  • Giới tính nữ: Lấy 5 cộng với số vừa tìm được đến khi còn 1 chữ số

Ví dụ: Người sinh năm 1988, lấy 8+8 = 16, tiếp tục lấy 1+6 = 7
– Nam: Lấy 10 -7 = 3. Số 3 thuộc Đông tứ mệnh

– Nữ: Lấy 5+7 = 12, tiếp tục lấy 1+2 = 3. Số 3 thuộc Đông tứ mệnh

Chú ý: Với những người sinh từ năm 2000, bước 3 làm như sau:

  • Giới tính nam: Lấy 9 trừ đi số vừa tìm được.
  • Giới tính nữ: Lấy 6 cộng với số vừa tìm được đến khi còn 1 chữ số

Nguồn: sưu tầm tổng hợp từ internet

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 votes, average: 4.40 out of 5)
Loading...